G2 osaka ジーツー大阪

毎週土曜日 【 SATURDAY G2 】

毎週土曜日 【 SATURDAY G2 】

DJ YOGA / REE-AGE / ShachihokoGLD / SHIMA / MASA-KI / YU-TA / HATAKE / RYUTARO / YU-KI
MC COCO’S