G2 osaka ジーツー大阪

Happy Birthday

Happy Birthday

お誕生日はG2で遊ぼう!

Happy Birthday

誕生日月はいつでも何度でも…!

男性の誕生日月のお客様は:1ドリンクプレゼント

女性の誕生日月のお客様は:グループの女性全員入場料無料+1ドリンクプレゼント